contact

Een opmerking of suggestie over kelders waterdicht maken? contacteer me vrij op en misschien leren we allebei weer iets bij. Veel succes met het bouwen van uw kelder!

Mario

verder nog iets over de privacy enzo: (verplicht stuk aan een website met adsense…)

Website Voorwaarden van Gebruik
1. Termen
Door de toegang tot deze website, gaat u akkoord gebonden te zijn door deze
website Algemene Voorwaarden, alle van toepassing zijnde wetten en voorschriften,
en gaat ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van geldende lokale
wetten. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, bent u verboden
het gebruik of de toegang tot deze site. De materialen die op deze website zijn
beschermd door auteursrecht en het merkenrecht.
2. Gebruik Licentie

 1. Toestemming is verleend om tijdelijk een kopie downloaden van de materialen
  (Informatie of software) op Kelder-waterdicht-maken.com ‘s website voor persoonlijk,
  niet-commerciële bekijken slechts van voorbijgaande. Dit is de toekenning van een licentie,
  geen overdracht van de titel, en onder deze licentie mag u niet:

  1. wijzigen of kopiëren van de materialen;
  2. gebruik van de materialen voor commerciële doeleinden, of voor een openbare weergave (commercieel of niet-commercieel);
  3. proberen te decompileren of reverse engineering software die op de s-Kelder waterdicht-maken.com ‘web site;
  4. verwijderen enig auteursrecht of andere eigendomsrechten notaties van de materialen, of
  5. overdracht van het materiaal aan een andere persoon of “spiegel” het materiaal op een andere server.

  6. Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u schenden van een van deze beperkingen en kan worden opgezegd door Kelder-waterdicht-maken.com op elk gewenst moment. Bij beëindiging van uw het bekijken van deze materialen of bij de beëindiging van deze licentie, moet u alle gedownloade materialen in uw bezit of in elektronische of gedrukte vorm.

   3. Disclaimer

   1. De materialen op s-Kelder waterdicht-maken.com ‘web site worden geleverd “as is”. Kelder-waterdicht-maken.com geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en ontkent en wijst hierbij alle andere garanties, waaronder, zonder beperking, geïmpliceerde garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-schending van intellectuele eigendomsrechten of andere schending van de rechten. Verder heeft Kelder-waterdicht-maken.com niet garanderen of verklaringen met betrekking tot de nauwkeurigheid, de te verwachten resultaten, of de betrouwbaarheid van het gebruik van het materiaal op haar website op internet of anderszins met betrekking tot dergelijke materialen of op sites gelinkt aan deze site .

    4. Beperkingen
    In geen geval zal Kelder-waterdicht-maken.com of haar leveranciers aansprakelijk voor enige schade (inclusief, zonder beperking, schade door verlies van gegevens of winst, of door bedrijfsstagnatie,) om die voortvloeien uit het gebruik of de onmogelijkheid gebruik maken van de de materialen op s Kelder, waterdicht, maken.com ‘Internet site, ook als Kelder, waterdicht, maken.com of een Kelder, waterdicht, maken.com gemachtigde mondeling is meegedeeld of schriftelijk op de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat in sommige rechtsgebieden geen beperkingen toestaan op de impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade, kunnen deze beperkingen niet op u van toepassing.

    5. Herzieningen en Errata
    De materialen die op s-Kelder waterdicht-maken.com ‘website kunnen technische, typografische of fotografische fouten. Kelder-waterdicht-maken.com garandeert niet dat een van de stoffen op haar website juist, volledig of actueel is. Kelder-waterdicht-maken.com kunnen wijzigingen aanbrengen in de materialen op haar website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving. Kelder-waterdicht-maken.com echter niet, een compromis over de materialen te werken.

    6. Links
    Kelder-waterdicht-maken.com heeft niet alle sites gelinkt aan de internet-website en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gelinkte site. Het opnemen van een link impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van Kelder-waterdicht-maken.com van de site. Gebruik van dergelijke gekoppelde website is op eigen risico van de gebruiker.

    7. Site Terms of Use Wijzigingen
    Kelder-waterdicht-maken.com kan herzien deze voorwaarden voor gebruik van haar website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving. Door het gebruik van deze website gaat u ermee akkoord gebonden te zijn door de dan geldende versie van deze Algemene Voorwaarden.

    8. Toepasselijk recht
    Elke vordering met betrekking tot s Kelder-waterdicht-maken.com ‘website wordt beheerst door de wetten van de staat van belgie, zonder verwijzing naar zijn conflict van wettelijke bepalingen.

    Algemene Voorwaarden van toepassing zijn op het gebruik van een website.

    Privacy Policy
    Uw privacy is zeer belangrijk voor ons. Daarom hebben we dit beleid om voor u te begrijpen hoe wij informatie verzamelen, gebruiken, communiceren en openbaar te maken en gebruik maken van persoonlijke informatie. De volgende schetst ons privacybeleid.

    • Vóór of op het tijdstip van het verzamelen van persoonlijke informatie, zullen wij bepalen de doeleinden waarvoor de informatie wordt verzameld.
    • We verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens uitsluitend met het doel van de vervulling van deze doeleinden door ons en voor andere verenigbare doeleinden, tenzij we de toestemming krijgen van de betrokkene of, zoals vereist door de wet.
    • We zullen alleen persoonlijke informatie behouden zolang als nodig is voor de vervulling van die doeleinden.
    • We zullen persoonsgegevens verzamelen met wettige en eerlijke middelen en, in voorkomend geval, met de kennis of toestemming van de betrokkene.
    • Persoonlijke gegevens moeten relevant zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden gebruikt, en, voor zover dit noodzakelijk is voor deze doeleinden, moet juist, volledig en up-to-date is.
    • We zullen persoonlijke gegevens met redelijke zekerheid waarborgen tegen verlies of diefstal, alsmede onbevoegde toegang, openbaarmaking, vermenigvuldiging, gebruik of de wijziging.
    • Wij zullen gemakkelijk beschikbaar voor klanten informatie over ons beleid en praktijken met betrekking tot het beheer van persoonlijke informatie.

     Wij zijn toegewijd aan onze activiteiten in overeenstemming met deze principes om ervoor te zorgen dat de vertrouwelijkheid van persoonlijke informatie wordt beschermd en onderhouden.