Home  ›  Artikels  ›  Grond- en regenwater onder controle houden.

Grond- en regenwater onder controle houden.

Systemen om het water rond een woning te beheren komen neer op 2 fundamentele principes:

  • hou het grondwater zoveel mogelijk weg van de muren die op de fundering staan
  • draineer het grondwater voordat het tegen de muur komt

Laten we eerst duidelijk stellen dat slim waterbeheer niet hetzelfde is als een waterdichting. Bij een waterdichting zoekt men oplossingen om een barrière te creëren die over de volledige lengte waterdicht is en ook blijft. En net bij dat laatste knelt het schoentje. Hoewel waterdichtingen bij oplevering helemaal waterdicht lijken, zullen er na verloop van tijd toch gaten of scheurtjes ontstaan waardoor vocht kan binnensijpelen. Zelfs de modernste technieken krijgen na enkele jaren met problemen te kampen. Dat is trouwens ook waarom op boten ook pompen staan om het eventueel binnengelopen water weer naar buiten te pompen. Met het aanleggen van een drainage rond een woning zorg je ervoor dat het water niet of nauwelijks tegen de muren komt waardoor er geen hydrostatische druk ontstaat. Als er niet voldoende druk is, is er er ook niet voldoende kracht om het water door de ‘gaatjes’ in de waterdichting te duwen.
Drainage grondwater met kelder

Wat gebeurt er met het hemelwater?
Het regenwater (hemelwater) valt op het dak en glijdt naar beneden in de dakgoot. De dakgoten kragen uit en beschermen zo de buitenmuren tegen slagregen. Het water belandt in de dakgoot en afvoerbuizen geleiden het water naar beneden en dan van de woning weg. Doordat de grond in de onmiddellijke omgeving van de woning naar beneden afhelt en er op die plaats een ondoordringbare toplaag wordt aangebracht, glijdt het water van de woning weg. Op deze manier vermijdt men dat de grond vlak naast de woning gesatureerd wordt.

Het water dat zich ondergronds in de richting van de woning begeeft, zal verticaal stromen (neerwaarts) in de richting van de geperforeerde drainagebuis. Drainagebuizen worden omgeven door een filter en bedekt met grof grind. Het is belangrijk dat deze zich onder het niveau van de PE-folie in de kelder bevindt. Ook wordt er een verbinding gemaakt met het drainage pad dat onder de keldervloer wordt aangelegd.

Hierboven werd het ideale scenario van een drainagesysteem geschetst en vaak werkt dit ook zo goed. Laat u echter altijd assisteren door een vakman bij het aanleggen ervan want draineren komt niet zonder gevaar. Te veel water wegpompen zou kunnen resulteren in verzakkingen met scheuren tot gevolg.

extra: Wil je langer dan normaal kunnen genieten van dergelijk systeem, is het aangeraden om de aansluitpunten tussen de verschillende drainagebuizen goed uit te voeren. Ook mag je dampdicht niet verwarren met waterdicht. Een dampdichte laag zorgt er immers enkel voor dat het geen capillair vocht uit de grond absorbeert. Dergelijke laag is niet bedoelt om aan de grondwater krachten (hydrostatische druk) te weerstaan. Als je gebruik maakt van een drainagesysteem is het niet nodig om de buitenwanden in een waterdichte laag uit te voeren. Ervoor zorgen dat er geen capillair water meer doorgaat, volstaat. Het maken van een dampdichte laag kan gedaan worden door de buitenkant van de fundering (of van de kelder) te bekleden met teer, een bitumineuze verf of coating. Het draineren van het water uit de buurt van de woning wordt gedaan met opvulsels zoals zand, grind of ander goed waterdoorlatend materiaal.


was de informatie op deze pagina nuttig?