Home  ›  Artikels  ›  Kelderdichting bij nieuwbouw

Kelderdichting bij nieuwbouw

Een kelderdichting wordt gebruikt om de ondergrondse ruimten van het huis leefbaar te maken. Bij oudere gebouwen is een kelder vaak een opslagplaats waar een beperkte hoeveelheid vocht geen probleem was. Bij nieuwe gebouwen is elk beetje ruimte dat men kan benutten mooi meegenomen en wil men daar dus ook gezellig afgewerkte kamers van maken die uiteraard waterdicht zijn.

Welke manier van kelderdichting wordt nu het best toegepast? Hiervoor moet eerst een sondering of boring door een uitgevoerd worden waarmee men de diepte van het grondwater kan bepalen. Is deze grondwaterstand lager dan de keldervloer, dient men enkel rekening te houden met insijpelend regenwater. Via keldermuren dringt dit vocht de kelder binnen, een waterdichte laag aan de buitenzijde van de keldermuren aanbrengen is dan de oplossing.

Een eerste manier bestaat in het cementeren van de keldermuren. Een extra kelderdichting, bestaande uit een kunsthars- of teerbehandeling wordt vaak nog bijkomend voorzien. Dit om de barstjes of beschadigingen in de cementering die tijdens de bouwwerken ontstaan te voorkomen.

Bij licht hellende bouwgronden is er een verhoogd risico op ophopend regenwater tegen een keldermuur. Op deze plaats dient dan een meer ingrijpende kelderdichting toegepast te worden. Een bitumenpasta kan gebruikt worden om een waterdichte barrière te vormen. Indien het water een grote druk op de muur geeft, zal een extra wapening worden voorzien.

Een andere methode is het gebruik van een noppenfolie. Tegen de buitenzijde van de keldermuren worden deze dan aangebracht. De overlappingen dienen correct te gebeuren zodat er naast een waterdichtende functie ook een verticale afwatering is. Het regenwater heeft dan geen kans meer om zich op te hopen. Overtollig water kan dan eventueel met behulp van een drainagesysteem weggepompt worden.

Wanneer echter blijkt dat de grondwaterstand te hoog is om met zekerheid een waterdichte kelder te krijgen, zal men moeten kiezen voor een gegoten betonnen kelder. Deze bieden wel voldoende garantie op een watervrije kelder.

Ook voor bouwgronden die sterk afhellen is dit een te overwegen optie als kelderdichting. Een afwateringssysteem bestaande uit goten kan hier ook een oplossing voor bieden. Water dat in deze goten wordt opgevangen wordt zo snel mogelijk afgevoerd zodat er daar geen waterophoping voorkomt.


was de informatie op deze pagina nuttig?